Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Izobraževanje EUREM X

Januarja 2017 bo z izobraževanjem EUREM začela deseta skupina slušateljev. Izobraževanje EUREM X bo potekalo v naslednjih terminih:

Sklop 1:

18. do 20. januar 2017

Sklop 2:

1. do 3. februar 2017

Sklop 3:

15. do 17. marec 2017

Sklop 4:

4. do 7. april 2017

Pisni preizkus znanja:

12. maj 2017

Zaključek:

19. in 20. junij 2017

EUREM Alumni srečanje:

marec 2017

Informativna cena izobraževanja

Kotizacija za izobraževanje, ki pokriva stroške predavanj, gradiva in prehrane znaša 2.000 evrov (+ DDV). Stroške je potrebno poravnati na podlagi prejetega predračuna najkasneje do konca meseca, v katerem se izobraževanje začne. Po plačilu se izstavi avansni račun, račun pa po koncu izobraževanja. V primeru odpovedi manj kot 14 dni pred začetkom izobraževanja zaračunamo 50 % cene, v primeru odpovedi manj kot teden dni prej ali neudeležbe na izobraževanju pa stroške zaračunamo v celoti. Odpoved mora biti pisna.

Rok za prijavo

Vse zainteresirane obveščamo, da so vsa mesta v skupini EUREM X zasedena.

Prijava in dodatne informacije

Podrobnejše informacije o izobraževanju vam lahko posredujeta mag. Boris Sučić (tel.: 01/5885 299, e-pošta: boris.sucic@ijs.si) in Igor Ribič (tel.: 01/5885 237, e-pošta: igor.ribic@ijs.si).

Prijavo za deseto skupino lahko pošljete po e-pošti na naslov igor.ribic@ijs.si ali pa natisnete prijavnico in jo pošljete po faksu na št. 01/588 53 77 ali po pošti na naslov:

INSTITUT “JOŽEF STEFAN”
Center za energetsko učinkovitost
Igor Ribič
Jamova cesta 39
1000 LJUBLJANA

                                                                                                  

  • No labels