Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zbiranje prijav za EUREM VIII je končano

Skupina za izobraževanje EUREM VII je zaključena, zato prijave niso več mogoče. Vsi zainteresirani se lahko za naslednjo skupino, ki bo z izobraževanjem začela predvidoma januarja 2016, kadarkoli predhodno prijavite na naslov igor.ribic(at)ijs.si in si s tem zagotovite prednost pri vpisu. (objavljeno 28. 12. 2014)

Na EUREM konferenci v Pragi sta bila nagrajena tudi 2 evropska energetska menedžerja iz Slovenije

V Pragi je 10. in 11. novembra 2011 potekala že tretja mednarodna EUREM konferenca, na kateri je 190 strokovnjakov iz petnajstih držav prisluhnilo najnovejšim trendom na podrocju ucinkovite rabe energije in številnim primerom iz prakse. Posamezni sklopi so bili namenjeni energetsko ucinkovitim stavbam, alternativnim virom energije, stisnjenemu zraku, pametnim števcem, soproizvodnji toplote in elektricne energije, elektromotornim pogonom, razsvetljavi, klimatizaciji, hlajenju, procesni toploti, pari in izrabi odpadne toplote, ogrevanju in biomasi ter zeleni pisarni.

Za inovativne in kakovostne projektne naloge z visokim prihrankom so v okviru konference devetim evropskim energetskim menedžerjem podelili tudi naziv energetski menedžer leta 2011. Med nagrajenci sta bila tudi g. Andrej Novak (EUREM III) iz podjetja URSA Slovenija (naslov projektne naloge Optimizacija rabe energije v procesu polimerizacije) in g. Janez Štaudohar (EUREM III) iz Petrola (naslov projektne naloge Soproizvodnja toplote in elektricne energije - kotlovnica daljinskega ogrevanja Planina Kranj). Obema nagrajencema tudi mi iskreno cestitamo!

Četrta konferenca evropskih energetskih menedžerjev bo potekala v prvi polovici leta 2013 v Nurembergu. (objavljeno 28. 11. 2011)

Zbiranje prijav za EUREM V je koncano

Skupina za izobraževanje EUREM V je zakljucena, zato prijave niso vec mogoce. Vsi zainteresirani se lahko za naslednjo skupino, ki bo z izobraževanjem zacela predvidoma oktobra 2012, kadarkoli predhodno prijavite na naslov igor.ribic(at)ijs.si in si s tem zagotovite prednost pri vpisu. (objavljeno 10. 10. 2011)

EUREM v biltenu "Ucinkovito z energijo"

Prispevek o rezultatih izobraževanja "Evropski energetski menedžer" je bil objavljen tudi na 7. strani septembrske številke biltena "Ucinkovito z energijo", ki ga izdaja Ministrstvo za gospodarstvo. Namen bilten, ki izhaja že od leta 1996 in je v teh letih postal eno od kljucnih komunikacijskih orodij na podrocju trajnostnega energetskega razvoja, je prispevati k povecanju ucinkovitosti rabe energije in proizvodnje obnovljive energije z osvešcanjem in informiranjem vecjih porabnikov energije in drugih ciljnih skupin. Bilten je dostopen na spletni strani ministrstva. (objavljeno 03. 10. 2011)

Letošnja EUREM konferenca bo v Pragi

Letošnja, že tretja konferenca evropskih energetskih menedžerjev bo potekala v Pragi, 10. in 11. novembra. Prve konference marca 2009 v Nürnbergu se je udeležilo 130 evropskih energetskih menedžerjev iz osmih držav, aprila 2010 pa je na drugi konferenci na Dunaju sodelovalo že 200 udeležencev iz desetih držav.  

K udeležbi so vabljeni vsi, ki so izobraževanje EUREM že uspešno zakljucili, in vsi predavatelji. Konferenca bo potekala v treh jezikih - ceškem, nemškem in angleškem. Ve? o vsebini konference si lahko preberete v programu, ki vsebuje tudi prijavnico, dodatne informacije pa lahko dobite tudi na elektronskem naslovu uam(at)dtihk.cz. (objavljeno 26. 09. 2011) 

  • No labels